Foto: Anders Gustafsson

Bräcke församlingshem

Följ skyltningen mot "kyrka" nerifrån samhället. Församlingshemmet ligger en bit nedanför kyrkan i backen på vänster sida. Lite innanför den ligger Klockargården där du hittar bakstugan. I församlingshemmet ligger kontoren för präster och kantor.