Foto: Anders Gustafsson

Bodsjö sockenstuga

Sockenstugan Bodsjö är ett ljust hus nästan mitt emot porten till kyrkan. (Inte gamla prästgården som är det stora röda på vänster sida när man åker ner mot kyrkan)