Lokala församlingsråd

I Sydöstra Jämtlands pastorat finns 16 församlingsråd, varav 2 finns i Bräcke-Nyhem och Revsund-Sundsjö-Bodsjö församlingar.

Varje församling som ingår i Sydöstra Jämtlands pastorat har ett församlingsråd som fungerar som en styrelse. Tillsammans med kyrkoherden har församlingsråden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd. De ansvarar även för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 

Bräcke-Nyhem
6 ordinarie:
Elisabeth Andersson
Carina Lundström
Bodil Karlsson
Margareta Svelander
Margareta Edling
Malin Söderström

4 ersättare:
Anna Nilsson-Bergqvist
Monica Olofsson
Roland Eriksson
Ingrid Fredriksson

Revsund-Sundsjö-Bodsjö
6 ordinarie:
Inger Andersson
Ingela Ahlqvist
Birgit Malmqvist
Torbjörn Berglund
Gudrun Eriksson
Lennart Berggren

4 ersättare:
Kerstin Hylén
Barbro Wik
Ingegerd Holmgren
Birgitta Marklin