Foto: Anders Gustafsson

Lockne kyrka

Lockne kyrka är en ljus, traditionell långkyrka i nyklassisk stil med en fantastisk utsikt över Locknesjön. Kyrkans läge är ganska centralt i bygden som hålls samman av Locknesjön. Den är väl värd ett besök.

Kyrkan är inte den första kyrkan på platsen men är ändå över 200 år gammal. Den gamla var i miserabelt skick i slutet av 1700-talet, så den revs och man byggde en ny.

Stentavlan ovanför ingången berättar att kyrkan byggdes år 1793 av Simon Geting. Nämner man Lockne kyrka måste man berätta om bildhuggarna Edler. Dessa två kyrkokonstnärer verkade under 1700-talet (J Edler d ä) och sent 1800-tal (J Edler d y) i hela stiftet. De var inte släkt, men hade båda Lockne som sin hemförsamling och försörjde sig på jordbruk vid sidan om bildhuggeriet. De finns avbildade på en minnessten utanför kyrkan. Dessa konstnärer har gjort stora delar av interiören i kyrkan, bl a huvudaltaret, predikstolen, dopängeln och stånduret. Kyrkan är väl beskriven i flera häften bl.a. "Lockne kyrka" av G. Smedberg. 

Vägbeskrivning:
5 km söder om Brunflo efter väg 45 i Ångsta, Östersunds kommun. Naturskönt läge mittemot Storsjöbygdens golfbana. (Kyrkan ligger alltså inte i Lockne by på andra sidan sjön. Den byn växte fram med järnvägen och tog sitt namn från hela församlingen.)
  

Mer om orgeln

Lockne kyrka har en mekanisk orgel bygd 1967 av Gustaf Hagströms Orgelverkstad, bakom en gammal fasad från 1884 byggd av E.A. Setterquist.

Fasaden byggdes om något i samband med att pipverket byttes ut av Hagström 1967 men är fortfarande slående lik fasaden till orgeln i Revsunds kyrka.

En del av pipmaterialet i Lockne kyrkas orgel är återanvänt från den gamla orgeln. 

Orgeln har två manualer och självständig pedal och 18 stämmor. 

Huvudverk:
Principal 8’
Rörflöjt 8’
Oktava 4’
Gedakt 4’
Oktava 2’
Mixtur 3 chor
Trumpet 8’

Svällverk:
Gedakt 8’
Principal 4’
Rörflöjt 4’
Waldflöjt 2’
Nasat 1 1/3
Zimbel 2 chor
Krummhorn 8’

Pedal:
Subbas 16’
Gedakt 8’
Principal 4’
Fagottbas 16’

Informationen om orglen kommer från Härnösands stifts orgelinventering.