Foto: Anders Gustafsson

Träffa vår kyrkoherde

På 90-talet flyttade Christin Nygren Sundvisson och hennes familj från Möllevången i Malmö, Skåne till Bergs kommun i Jämtland. Där var hon präst i församlingarna Berg, Åsarna och Hackås. Sedan 2006 har hon jobbat som kyrkoherde och är nu kyrkoherde i det nya pastoratet.

Hur är det att arbeta som präst på landsbygden?
– Här blir jag en del av församlingen och samhället. Jag bor och lever mitt i min församling och alla aktiviteter som pågår här. Det finns goda möjligheter att vara delaktig i bygden och samverka med andra som har ett engagemang i föreningslivet, men också att själv ta del av och allt som sker. Jag tror det är viktigt att samverka och att inte bara förvänta sig att andra ska komma på det som kyrkan förbereder utan att jag deltar i andras arrangemang.

Vad har varit det bästa med ditt jobb som präst i Jämtland?
– Jag har haft förmånen att följa människor genom livets skeden, både i glädje och sorg. Det kan bli så personligt på ett fint sätt i det professionella mötet med människor eftersom vi träffats i många vardagssammanhang. Då byggs förtroende och tillit, vilket inte minst präglar de kyrkliga handlingarna.  

Ett starkt minne är från en av de första begravningsgudstjänsterna jag höll i Jämtland. Efteråt var det middag i sockenstugan och vi fick glass med hjortronsylt till efterrätt. Den avlidne hade plockat hjortronen tidigare på hösten. Efter minnesstunden åkte vi tillsammans i väg för att gravsätta på en kyrkogård en bit bort, vid Storsjöns strand och solen gick precis ner. Jag har ibland tänkt att minnet av det anslog en ton i mig som fortfarande klingar i mitt prästliv.

Jag bor och lever mitt i min församling och alla aktiviteter som pågår här, berättar kyrkoherde Christin. Landsbygdsperspektivet är viktigt för Christin som skrivit boken "Ett förlorat paradis - Landsbygden i framtidens kyrka". Foto: Anders Gustafsson

Jag upplever att det finns en trivsam atmosfär i Hackås och mycket mer att göra i en liten by än vad man kan tro. Jag är med i en träningsgrupp, Bootcamp Hackås, på torsdagar och det finns andra möjligheter att idrotta förstås. På Föreningshuset ordnas fredagsmiddag med jämna mellanrum med en trerättersmiddag till bra pris, kulturföreningen Röda Ladan sätter upp teater och har bildverkstad och så finns det inte minst en fantastisk natur precis utanför där jag bor.

Har det funnits några utmaningar?
– Vi blev verkligen välkomnade när vi flyttade hit. Men som nyinflyttad tar det lite tid att bygga upp ett nätverk och hitta vänner. Det är stora avstånd och jag tror att vi som arbetar här behöver tänka på att mötas som arbetslag och arbetskamrater och överbrygga de geografiska avstånden på olika sätt. Nu försöker vi tänka på att arbetslagen ska sitta tillsammans och ha goda möjligheter att mötas.

Vilka egenskaper är viktiga för att passa som präst i Sydöstra Jämtlands pastorat?
– Det är bra om vi är olika och kompletterar varandra. Det kanske behövs ett visst tålamod för att bygga förtroende och tillit. Rent konkret i vår verksamhet har vi bland annat en stor och engagerad grupp med unga ledare. Genom vårt pastorat går både Sankt Olovsleden och JämtNorgevägen, pilgrimsleder mot Trondheim, så pilgrimsvandring har varit en del av vår profil. Du bör förstå och måna om de mindre sammanhangen och uppskatta dem. Något som du behöver tänka på är att ha körkort och tillgång till bil för att jobbet ska fungera.

Låt dig inspireras av fler kollegor och läs mer om våra prästtjänster här

Som präst i vårt pastorat bör du vara nyfiken och ha en vilja att möta människor i olika livssammanhang. Foto: Anders Gustafsson