Foto: Anders Gustafsson

Köttsjöns kapell/begravningsplats

År 1876 fick byn Köttsjön beslutat om egen begravningsplats som invigdes året efter. I samband med detta fick byn också disponera en av gamla kyrkans klockor som då sattes upp på den intilliggande skolbyggnaden.

När man 1919 byggde ny skola anordnade man skolsalen så att den blev en kombinerad skolsal och kyrksal. 1940 byggdes en klockstapel där klockan sattes upp.

Sedan skolan lades ner har byggnaden fortsatt att brukas som kyrksal och kallas numera för Köttsjöns kapell och är ägd av Ragunda församling.