Interimsstyrelsen

Arbetar likt ett kyrkoråd under tiden för pastoratsbildandet

Interimsstyrelsens ledamöter:
Kjell Svantesson, ordförande Brunflo
Hans Cederberg , Bräcke-Revsund
Annica Eklund, Håsjö
Hans-Olof Andersson, Södra Jämtland
Stefan Nilsson, Fors-Ragunda
Oddbjörn Ericsson, Håsjö
Birgitta Strid, Fors-Ragunda
Barbro Norberg, Bräcke-Revsund
Christin Sundvisson, Brunflo
Elizabeth Gunnmo, Brunflo
Jon Olofsson, Södra Jämtland
Timo Andersson, Brunflo
Örjan Eriksson, Södra Jämtland

Interimsstyrelsens AU:
Kjell Svantesson, ordf. Brunflo
Hans Cederberg , Bräcke-Revsund
Oddbjörn Ericsson, Håsjö
Jon Olofsson, Södra Jämtland
Stefan Nilsson, Fors-Ragunda

Vad betyder ordet Interims?

Ordet interims som återfinns i interimsdelegerade och interimsstyrelse kommer av interimistisk som betyder ”gällande tillsvidare”. 

Nytt pastorat

Den 1 januari 2022 träder Sydöstra Jämtlands pastorat i kraft. I pastoratet ingår de fem pastoraten Brunflo, Lockne, Marieby och Näs, Bräcke-Revsund, Håsjö, Fors, Ragunda, Södra Jämtland. Pastoraten omfattar de 16 församlingarna: Rätan-Klövsjö, Hackås, Oviken-Myssjö, Åsarne, Berg, Borgvattnet, Hällesjö-Håsjö, Stugun, Revsund-Sundsjö-Bodsjö, Bräcke-Nyhem, Fors, Ragunda, Brunflo, Lockne, Marieby, Näs

Protokoll

Här hittar du protokoll från Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd och Interimstyrelsen.