Foto: Anders Gustafsson

Gravskick/typer

En grav är inte bara en grav. Det är naturligtvis en plats för gravsättning men för många något mer. En plats för besök där man känner närheten till den saknade. En plats att söka tröst och ro på. Eller en plats där den avlidna får vila i frid.

I Sydöstra Jämtlands pastorat ansvarar vi för 33 kyrkogårdar/begravningsplatser. Olika i storlek, ålder och karaktär men lika i service och regler.

Här är en förklaring av begreppen om gravsättningsformer, som vi erbjuder i våra 16 församlingar:

Kyrkogård med blommande buskar och kyrktorn i fjärran.

Kistgravar och Urngravar

De vanligaste formerna för gravsättning i Sverige.

Minneslund

En helt anonym form av gravsättning.

Gravområde på kyrkogård med stor sten märkt ASKGRAVPLATS

Askgravplatser

En gravsättningsform som förenar behovet av att veta precis var gravsättningen är gjord med friheten från skötselansvar för gravplatsen.

Trästaket med grind avgränsar Näs kyrkogård och askgravlunden i skogskanten.

Askgravlund

Askgravlund finns som ett alternativ till den helt anonyma minneslunden.

Blanketter

Här hittar du alla blanketter som rör kyrkogårdsförvaltningen.