Foto: Anders Gustafsson

Gemensamt firande!

Söndag 27 mars firade vi det nya pastoratet! Här kan du se ett sammandrag av den gemensamma högmässan från Revsunds kyrka på Jungfru Marie Bebådelsedag.

Här kan du se ett sammandrag av gudstjänsten.

Biskop Eva Nordung Byström närvarade vid mottagningen för vår kyrkoherde Christin Nygren Sundvisson. Övriga medverkande var Eva Marklund Nygren, sång, medlemmar från pastoratets körer, Michael Eriksson, Eva-Britt Holmberg och Anna Tirén, musiker. Därefter fortsatte gemenskapen utomhus med servering av kolbullar och tipsslinga i vårvintertid.