Foto: Anders Gustafsson

Fors skogskapell

År 1946 invigde prosten Olle Arbman skogskyrkogården i Fors. Denna kyrkogård hade tillkommit på förslag av kyrkoherde Sundström och skogsmästare August Granström. Länsträdgårdsmästare Erik Zetterström planerade området som omfattar c:a 11 ha.

Stenmuren kring kyrkogården är lagd av Olof Löfgren, Jonas Eriksson, Fredrik Jonsson och Erik Holmkvist samma år som invigningen.

Kapellet tillkom 1963 och bär sin tydliga prägel av kyrkoherde C.L. Sundströms beundran av det antika Grekland. Vi kan förundras över att Forsborna lät denna vurm forma ett Parthenon för en kristen begravningsplats. Arkitekt Kjell Wretling har ritat både kapellet och klockstapeln.

Invigning skedde den 13 september 1964 och förättades av biskop Ruben Josefsson.

Klockan är gjuten av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna och väger 400 kg och bär inskriptionen:

År 1964 restes Skogens kapell. C.L. Sundström var då kyrkoherde i Fors och prost i Ragunda kontrakt. Säll är den, som sina händer i Guds händer sluter in…

Orgeln från Hagströms i Härnösand tillkom 1967 och glaskorset med törnekrona är utformat av konstnären Berndt Helleberg, Åkersberga.