Foto: Anders Gustafsson

Christin Nygren Sundvisson ny kyrkoherde

Klart med ny kyrkoherde för Sydöstra Jämtlands pastorat.

Christin vill ge förtroende

Christin Nygren Sundvisson är redo för uppdraget som kyrkoherde i Sydöstra Jämtlands pastorat.
-  Jag gör detta för att jag vill vara kvar här och vara kyrka tillsammans med de människor som bor och verkar här, säger hon, dagen efter att interimsstyrelsen beslutat att anställa henne.

Christin kom till Jämtland 1994 från Malmö. En viktig drivkraft var då att få leva och bo i sin församling, vilket inte var så vanligt i hennes tidigare sammanhang. En stor del av sin tid i Jämtland har hon levt så. Idag bor hon i Hackås, som ligger i det nya pastoratet.

I slutet av nittiotalet fick hon i uppdrag av biskop Tony Guldbrandzén att skriva en prästmötesavhandling om att vara kyrka i glesbygd. Det perspektivet bär hon med sig i sitt uppdrag som kyrkoherde:
- Landsbygdens sammanhang beskrivs inte relevant när man inte har det perspektivet själv, menar hon.
Hon tar som exempel att man på Svenska kyrkans nationella nivå verkar för att minska antalet anställda inom administrationens runtom i kyrkans församlingar. Men Christin tycker att de lokala administratörerna i vårt område ofta som ett nav i församlingens liv. De har många relationsskapande uppgifter vid sidan om de rent administrativa.

Praktik och struktur
Hon tycker att det är vanskligt att beskriva sig själv som ledare, men gör ändå ett försök.
- Jag ger mycket förtroende till mina medarbetare och förtroendevalda. Det är inspirerande att jobba tillsammans. Jag vill ge utrymme för kreativitet och olikhet i att vara kyrka.

Christin Nygren Sundvisson blir kyrkoherde i det nya Sydöstra Jämtlands pastorat när det bildas den 1/1 2022. Fram till dess leder hon arbetet med att genomföra omorganisationen.

Text: Olof Roos

Ordföranden om kyrkoherdevalet: ”Jag är nöjd!”

 Han har deltagit i 55 sammanträdet sedan nyår i rollen som ansvarig för omorganisationen av Svenska kyrkan i Sydöstra Jämtlands pastorat. På det senaste mötet var Kjell Svantesson med och fattade beslut om att Christin Nygren Sundvisson blir det nya pastoratets kyrkoherde.
- Jag är nöjd. Vi har sett hur hon har jobbat det här halvåret. Hon har bra förslag på lösningar även på de tuffa bitarna i denna omorganisation.

 Rekryteringsgruppen har bestått av ordförandena i de fem kyrkoråden i det nya pastoratet.
Samarbetsförmåga, tydligt ledarskap, teologiskt ledarskap och landsbygdsperspektiv har varit viktiga ledord i rekryteringen. Att bara två ansökningar kom in förvånar inte Kjell. Han menar att det finns en tydlig tendens att det är lättare att få sökande till tjänster i större städer. En annan orsak är den allmänna bristen på präster som finns i området.
  Just detta att rekrytera nya präster ser han som en viktig del av den nya kyrkoherdens uppgifter. Arbetsmiljön är den andra stora uppgiften. Det handlar om att ”undvika skavsår” i organisationen, som Kjell uttrycker det. Det innebär bland annat att ta hand om konflikthärdar som uppstår. Och i den nya organisationen finns kompetens för detta, bland annat genom HR-funktionen som ska avlasta kyrkoherden.

 Kjell är ordförande i interimsstyrelsen, det tillfälliga kyrkorådet som tar beslut om den nya organisationen.
-  Jag gillar att jobba med förändringar. Jag ville bidra med mina erfarenheter och sy ihop en bra organisation som kan bära över tid.
Samtidigt tror han att det kommer att ta minst två år för den nya organisationen har ”satt dig” och att det kommer att behövas vissa justeringar eftersom.
Pandemin har gett styrelsearbetet oväntade förutsättningar.
-  Vi har lärt oss att spara både på tid och miljö, säger Kjell som haft 55 digitala möten sedan nyår.
Han ser det som troligt att det nya pastoratet kommer att använda sig av de digitala mötena i större utsträckning än tidigare även när pandemin är över.

När styrelsen nu tar sommarledigt har man gjort halva arbetet inför att Sydöstra jämtlands pastorat bildas den 1 januari 2022.
-  Jag tycker att det känns bra. Vi har kommit så långt som vi hade planerat, tycker Kjell.
En av de stora uppgifterna under våren har varit att arbeta fram en ny personalorganisation.
-   Det finns oro på sina håll, men så måste det få vara. Ingen ska behöva sluta sin tjänst, men några får byta arbetsuppgifter.

Text: Olof Roos