Foto: Anders Gustafsson

Bräcke kyrka

Träkyrkan på höjden ovanför byn, med en fantastisk utsikt åt alla håll.

Bräcke kyrka är en träkyrka. Ytterväggarna är klädda med liggande träpanel och målad i en ljusgul färg. Kyrkorummet mäter 26 x 13 meter. Hela längden med sakristia och förrum är ca 40 meter. Tornet är 33 meter högt och utsikten där uppifrån är fantastisk! I tornet hänger två klockor. En ritning till den nya kyrkan gjordes av arkitekten Abraham Rafael Ulric Pettersson. Ritningen godkändes vid en sockenstämma den 6 juni 1858, med undantaget att man önskade att kyrkan skulle bli fem alnar längre än vad ritningen utvisade samt att den skulle förses med tvärgång och dörr på kyrkans norra sida. De slutliga ritningarna godkändes den 12 augusti 1858 av den tillförordnade regenten (blivade) Oscar II. Uppförandet av kyrkan skedde sommaren 1859 under kyrkobyggmästare Johan Nordells ledning. Arbetet avstannade under vintern men återupptogs våren 1860 då inredningen färdigställdes. Den 4 november, på Alla Helgons dag, 1860 invigdes så äntligen kyrkan i Bräcke. Den hade då kostat den 711 personer lilla församlingen 11 000 riksdaler.


Altartavlan med motivet "Jesus vid Sykars brunn" är målad av Karl Tirén 1926. I sakristian, som ibland används som "lillkyrka" vid mindre sammankomster, återfinns altare, altarring och predikstol från den gamla 1580-talskyrkan som låg nere i samhället. Dessa inventarier skingrades när den gamla kyrkan revs, men har senare kunnat återsamlas.


Vid en renovering 1960 fick kyrkorummet det utseende det har idag, bl. a. genom tillkomsten av väggarnas brädfodring. Under de senaste åren har kyrkan återigen varsamt renoverats både in- och utvändigt. Den högt belägna kyrkan är väl värd ett besök, inte minst tack vare den vackra och harmoniska skogskyrkogården - ett vackert parkområde genomfluten av Sösjöbäcken.

Film om Bräcke kyrka med engelsk text (english)