Foto: Anders Gustafsson

Bodsjö kyrka

Bodsjö kyrka är en vacker liten träkyrka som ligger fint nere vid Bodsjöns strand. På samma plats låg tidigare en gammal kyrka med klockstapel. På den gamla kyrkan fanns ett årtal i latinska siffror om vilkas uttydning det finns två olika uppgifter, 1469 och 1569. Såväl den gamla kyrkan som klockstapeln revs 1796 för att ge plats för den nya kyrkan. Bygget påbörjades 1794 och den 11 juni 1796 var kyrkbygget klart. 1797, i början av året invigdes kyrkan. Byggmästare var Pål Persson från Stugun, (känd bland annat för uppförandet av klockstapeln i Håsjö, som det  finns en kopia av på Skansen i Stockholm). Bodsjö kyrka är uppförd i fint furutimmer. In- och utvändigt fodrad med furu­bräder. Den står på en stabil stengrund. Kyrkorummet är värdigt och vackert med 298 sittplatser fördelade på 17 bänkrader i kyrkorummet samt sex rader på läktaren. Orgeln byggdes 1911 av Eriksson och Schuster, den har 12 stämmor.

Altartavlan i kyrkan är målad av konstnären Gottfrid Kallstenius 1912 och illustrerar hur Jesus uppväcker änkans son i Nain. Predikstolen är från 1805 och är tillverkad av bildhuggaren Jonas Edler. Uppe i tornet finns två klockor, en mindre från 1830 och en större från 1874, båda gjutna av N.P. Linderbergs klockgjuteri i Sundsvall. Ett gammalt ljusskepp i myrmalm tillverkat i Bodsjö, troligen under 1200-talet, finns också att se i kyrkan.

Intill Bodsjö kyrka ligger de vackra kyrkstallarna som timrades upp under senare delen av 1800-talet. Trettio kyrkstallar har funnits vid kyrkan från början, femton finns nu kvar. Mitt emot kyrkan ligger sockenstugan. Den byggdes under 1800-talets senare del. Den har renoverats med tidstypiskt 1800-tals stil under 1970-talet och målats om nu på senare tid igen.

Film om Bodsjöns kyrka med engelsk text (english)