Foto: Anders Gustafsson

Boddas bönhus

Intill Bodsjö kyrka hittar man Boddas bönhus, en av norra Europas äldsta bevarade trähus. Enligt sägnen byggdes det av en norsk kvinna vid namn Bodda. Hon och hennes söner bosatte sig i Bodsjö och hon lät bygga detta bönhus. Det betraktas som det första kristna kapellet. Bönhuset låg ursprungligen i Bodsjöbyn men fraktades år 1911 de fyra kilometrarna till sin nuvarande plats nära kyrkan.