Ett gravljus i en ljuslykta sprider sitt varma sken över en grav.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Begravningsavgiften

Oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte betalar alla en obligatorisk begravningsavgift. Avgiften betalas via skattsedeln.

Begravningsavgiften täcker

  • Kostnad för gravplats i 25 år
  • Gravöppning
  • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett med undantag för transporter för gravsättning utanför huvudmannens område
  • Kremering
  • Lokal för förvaring och visning av stoft
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • Underhåll av kulturgravar
  • Personalkostnader inom begravningsverksamheten
  • Kostnader för maskiner och byggnader som tillhör verksamheten

Begravningsavgiften är ca 25 öre per intjänad hundralapp. Begravningsavgiften är samma för alla kyrkliga huvudmän i Sverige.