Gravområde på kyrkogård med stor sten märkt ASKGRAVPLATS
Foto: Hans-Åke Grinde

Askgravplatser

En gravsättningsform som förenar behovet av att veta precis var gravsättningen är gjord med friheten från skötselansvar för gravplatsen.

Askgravplatser är ett mellanting mellan urngrav och askgravlund. Varje gravplats har en gravrätt som gäller i 25 år. Om graven består av 2 platser så förlängs gravrättstiden med 25 år vid den andra gravsättningen.

Gravrätten är till skillnad från gravrätter på urn- och kistgravar begränsad. Gravrättsinnehavaren har inte möjlighet att välja gravvård och plantering av blommor får inte ske. Gravrättsinnehavaren har heller inget ansvar för gravplatsens skötsel för övrigt. Liksom i askgravlunden får gravplatsen endast smyckas med lösa blommor och gravljuslykta.

Gravsättning sker genom att askan grävs ner framför den markerade platsen någon dm. under grästorven. Anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning, men eftersom att askan grävs ner utan hölje så kan gravsättning ställas in om vädret inte är lämpligt, t.ex. vid hård vind. Varje gravsatt får en skylt på graven med namn, födelse- och dödsår. Skylten tas fram av förvaltningen och bekostas av dödsboet. Priset för gravsättning i askgravplats är för närvarande 1500:- för gravsättning på våra kyrkogårdar. Avgiften gäller för skylt och 25 års skötsel.