Trästaket med grind avgränsar Näs kyrkogård och askgravlunden i skogskanten.
Foto: Hans-Åke Grinde

Askgravlund

Askgravlund finns som ett alternativ till den helt anonyma minneslunden.

Skillnaden mellan en askgravlund och en minneslund är att askgravlunden inte är helt anonym, den gravsattes namn registreras på en gemensam plats. En skylt med den gravsattes namn monteras på en gemensam gravvård.

Skylten bekostas av dödsboet, eftersom möjligheten att vara anonym fortfarande måste finnas, och där har de anhöriga möjlighet att göra sitt val. Kostnaden för skylten är idag 1500:- men priset kan justeras vid nytt år. Möjlighet för anhöriga att smycka med snittblommor och ljus finns.

All ansvar för skötsel och för den gemensamma gravvården ligger på kyrkogårdsförvaltningen. I askgravlunden finns ingen gravrätt.

Efter gravsättning i minneslund och askgravlund skickas ett minnesblad ut till den kontaktperson vi har antecknad i samband med begravning/gravsättning.