Foto: Anna Jonasson /Ikon

Allhelgona

Under allhelgona påminns vi om döden och uppmärksammar de som lämnat oss. Till våra kyrkor och begravningsplatser får du komma med din sorg och dina minnen. Se vad som händer i din församling här nedan.

FREDAG 4 NOVEMBER

Öppna kyrkor/närvaro på kyrkogårdar

 • Bergs kyrka och kyrkogård, 13:00-19:00.

LÖRDAG 5 NOVEMBER

Öppna kyrkor/närvaro på kyrkogårdar

 • Bergs kyrka och kyrkogård, 11:00-19:30.
 • Klövsjö skogskapell, 11:00-15:00.
 • Rätans kyrka, 12:00-15:00.
 • Hackås kyrka, 12:00-16:00.
 • Gillhovs kyrka, 12:00-15:00.
 • Ovikens gamla kyrka, 13:00-19:00.
 • Åsarne nya kyrka, 13:00-17:00.

Minnesgudstjänster/andakter

 • Myssjö kyrka, 11:00, Oviken-Hackås kyrkokör medverkar. Kyrkkaffe.
 • Gillhovs kyrka, 14:00, Andakt med musik.
 • Hackås kyrka, 16:00, Oviken-Hackås kyrkokör medverkar.
 • Rätans kyrka, 16:00, Rätanskören medverkar.
 • Åsarne nya kyrka, 17:00, Bergs Sångarförbund medverkar.
 • Klövsjö kyrka, 19:00.
 • Ovikens gamla kyrka, 19:00, Oviken-Hackås kyrkokör medverkar.
 • Bergs kyrka, 19:30 Minnesgudstjänst, Bergs Sångarförbund medverkar.

SÖNDAG 6 NOVEMBER

Bygudstjänst på Sveaborg

 • Borgen, Oviken, 11:00. Fika finns att köpa.

FREDAG 4 NOVEMBER

Öppna kyrkor/närvaro på kyrkogårdar

 • Lockne kyrkogård, 15:00-18:00.
  Personal/ideella på plats med eldkorgar, ljusutdelning, en värmande dryck och ett lyssnande öra.
 • Marieby kyrka, 15:00-18:00.
  Personal på plats inne kyrkan med ljusutdelning, en värmande dryck och ett lyssnande öra.
 • Brunflo kyrkogård, 15:00-18:00.
  Personal och ideella medarbetare finns på plats med fika.
 • Torvalla begravningsplats, Ängsmon, 16:00-18:00.
  Personal och ideella medarbetare finns på plats med fika.

LÖRDAG 5 NOVEMBER

Öppna kyrkor/närvaro på kyrkogårdar

 • Brunflo kyrka, kyrkogård, 12:00-15:00.
  Närvaro på kyrkogården av personal och ideella för möjlighet till samtal, ljuständning, öppen kyrka och fikaservering.
 • Lockne kyrka, 12:00-15:00.
  Personal på plats inne kyrkan med ljusutdelning, en värmande dryck och ett lyssnande öra.
 • Näs kyrkogård, 14:00-18:00.
  Personal/ideella på plats med eldkorgar, ljusutdelning, en värmande dryck och ett lyssnande öra.

Minnesgudstjänster

 • Lockne kyrka, 15:00. Locknekören medverkar, Mariann Nilsson, fiol.
 • Marieby kyrka, 18:00. Medverkan av Mariebykören under ledning av Pernilla Jontegård. Astrid Åslin, piano.
 • Näs kyrka, 18:00. Näs kyrkokör och Viktoria Sätter, solist medverkar. 

SÖNDAG 6 NOVEMBER

Minnesgudstjänster

 • Brunflo kyrka, 18:00. Musik av Örjan Mattsson violin och Robert Sadura piano.
 • Heliga Ljusets Kyrka, 18:00. Medverkande är Locknekören och Rakel Radu på fiol.

LÖRDAG 5 NOVEMBER

Minnesgudstjänster

 • Nyhems kyrka, 15:00. Bräcke kyrkokör medverkar.
 • Revsunds kyrka, 15:00. Revsund-Sundsjö sångkör medverkar.
 • Bräcke kyrka, 18:00. Bräcke kyrkokör medverkar.
 • Sundsjö kyrka, 18:00. Revsund-Sundsjö sångkör medverkar.

Soppservering

 • Bodsjö sockenstuga, 11:00-15:00.

SÖNDAG 6 NOVEMBER

Minnesgudstjänst

 • Bodsjö kyrka, 15:00, musikinslag.

Soppservering

 • Bodsjö sockenstuga, 11:00-15:00.

FREDAG 4 NOVEMBER

Öppna kyrkor

 • Stuguns kyrka, 15:00-18:00. Fika.

LÖRDAG 5 NOVEMBER

Öppna kyrkor/kapell

 • Ljungå kapell, 10:00-12:00. Fika.
 • Hällesjö kyrka, 11:00-15:00. Fika.
 • Håsjö nya kyrka, 11:00-15:00. Fika.
 • Stuguns kyrka, 11:00-17:00. Fika.
 • Borgvattnets vaktmästarbod, 12:00-16:00. Fika. 

Minnesgudstjänster

 • Ljungå kapell, 13:00.
 • Hällesjö kyrka, 16:00. Hällesjö-Håsjö-kören medverkar.
 • Håsjö nya kyrka, 18:00. Hällesjö-Håsjö-kören medverkar.

SÖNDAG 6 NOVEMBER

Minnesgudstjänster

 • Borgvattnets kyrka, 16:00. Stugun-Borgvattnets kör medverkar.
 • Stuguns kyrka, 19:00. Stugun-Borgvattnets kör medverkar.

FREDAG 4 NOVEMBER

Öppna kyrkor/närvaro på kyrkogårdar

 • Ragunda kyrka, 12:00-16:00. Glögg på kyrkogården.

LÖRDAG 5 NOVEMBER

Öppna kyrkor/närvaro på kyrkogårdar

 • Fors kyrka, 12:00-15:00. Fika.
 • Skogskapellet, 12:00-15:00. Glögg på kyrkogården.
 • Ragunda kyrka, 12:00-16:00. Glögg på kyrkogården.

Minnesgudstjänster

 • Fors kyrka, 16:00. Forskören medverkar.
 • Ragunda kyrka, 19:00. Ragundakören medverkar.

Allhelgonatid i Ljungå

En av många platser som håller öppet under allhelgona är Ljungå kapell. En unik pärla, nära länsgränsen i vårt östra område. Längs väg 320, på en höjd i skogen skymtar kyrktornet. En kort grusväg leder fram till ett litet rött träkapell med gröna detaljer i nationalromantisk stil. Här hälsar vaktmästare Karl-Ove välkommen och berättar mer om kapellet och bygden.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

En grupp människor sitter och pratar i en ring tillsammans med en präst.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. I kyrkan finns plats för sorg, och stöd för dig som lever vidare.