Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Andra advent

Vad är det som är så fantastiskt med advent? 

Jo, att vi inväntar Frälsarens födelse! Han som du kan lära känna och ha en personlig relation med. Han som också vet vad det innebär att vara människa med utmaningar, oro, ångest och glädje. Han, som sa till lärjungarna; kom och följ mig. Han var ingen ouppnåelig gestalt, utan vandrade bland människor och visade att den Gud vi tror på finns mitt ibland oss.

Genom sitt agerande visar Jesus oss en bild av Guds rike, då han tar sig tid att lyssna till människor och möta deras behov. Han gjorde ingen skillnad på kön, ursprung eller ålder, utan visade tydligt att var och en var viktig för honom. 

Vi får en möjlighet att leva ett liv i Jesu fotspår där vi med Guds hjälp kan vara hans utsträckta armar bland andra människor. Att få reflektera över mantrat ”Vad hade Jesus gjort?” som ett stöd när vi behöver Guds hjälp i hur vi kan agera, övervinna mänskliga hinder och få bli mer lika Jesus.

När Jesus vandrade på jorden predikade han om Guds rike och i en liknelse beskrev han det som ett senapskorn; ”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla andra örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.” (Matt 13:31-34)

Vi lever just nu i en tid då mörkret kan kännas större och tyngre än någonsin. Därmed kan frågan ”vad kan du och jag göra för Guds rike idag?” bli ännu viktigare för oss att ställa till varandra. Guds rike växer som senapskornet när vi älskar varandra, tar hand om varandra och tjänar varandra. Som Jesus påminner oss om i Matteusevangeliet; …”sannerligen vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” 

Katarina Montonen, diakon