Pärmar i olika färger står på rad i hyllan.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottets protokoll, kan begäras ut via församlingens expedition.