Vi släcker ner – för miljöns skull!

Med hänsyn till rådande läge på energimarknaden och för att ta ansvar för att bidra till minskad elförbrukning kommer vi att släcka ner fasadbelysningen på Törringe, Västra Kärrstorp och Börringe kyrkor.

I utemiljön runt Svedala kyrka kommer det att vara tänt kvällstid även framöver, men vi ser över tidpunkten för när belysningen släcks.

Hållbar energiförsörjning och att hushålla med våra och jordens resurser är allas vårt ansvar. På detta vis hoppas vi att Svedala församling kan bidra något till detta.