Västra Kärrstorps kyrka

Kyrkan är av vitputsad gråsten från år 1200 och är ursprungligen byggd i romansk stil. Senare tillkom klocktornet som har samma höjd som långhuset.

1864 byggdes kyrkan ut mot norr och söder och blev därigenom en korsarmskyrka. Vid samma tidpunkt nydanades koret med den halvrunda absiden. Kyrkan restaurerades 1953.

Varför kallas rummet i en kyrka för skepp? 
För det första kan sektionen även kallas för mittskepp om det är en s.k. korsarmskyrka och det är Svedala kyrka. 
När vi liknar kyrkan vid ett skepp och därför talar om lång- eller mittskepp, sidoskepp och tvärskepp är det Noas ark, som stått modell för denna symbolik - arken som räddade undan syndafloden - alltså platsen där räddningen sker och uttalas. 
Denna bild av kyrkan är så gammal att vi möter den redan i katakombmålningarna i Rom.

 

Långskeppet

Visst är det en fantastisk vy. Här för du ett bättre perspektiv över koret och placeringen av t.ex. predikstolen.

 

Norra korsarmen

Sett från koret vänder vi blickarna mot norra korsarmen där sakristian finns placerad bakom skranket.

 

Södra korsarmen

Här en vy över södra korsarmen. Dopfunten skymtar vi till vänster av fotot.

OM

  • Plats för 150 besökare
  • Hörslinga
  • Församlingshem för 50 besökare