Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Törringe kyrka

De äldsta delarna av Törringe kyrka är från 1100-talet. Vapenhuset på södra sidan är från medeltidens senare del. Då tillkom även det för Skåne så trappstensgavlade tornet.

Kyrkogården omges av en medeltida ringmur. Under årens lopp har kyrkan genomgått flera renoveringar, men även dess inventarier; senast orgel år 2006.

Törringe kyrka har söndagsgudstjänster varannan månad och är en populär förrättningskyrka för både dop och bröllop.

 

Långskeppet

Visst är det en fantastisk vy. Här för du ett bättre perspektiv över koret och placeringen av t.ex. predikstolen.

 

Orgeln

Sett från koret blickar vi ut längs med långskeppet och inte minst orgelläktaren där vi finner en Molanderorgel som renoverades så sent som 2006.