Foto: Christian Hugo

Svedala kyrka

Den nuvarande kyrkan i Svedala är en korsarmskyrka och invigdes 1852, men redan under 1200-talet anlades här en stenkyrka.

Den nya 1800-talskyrkan byggdes om efter endast 50 år. Det var bara yttermuren som behölls. Kyrkan fick ett nytt torn och ett nytt tak med valv. Sakristian tillkom och allt återinvigdes 1901.

1950 restaurerades kyrkan varvid den södra korsarmen avskildes från långhuset. Den södra armen gjordes om till kyrk- och församlingssal.
Absidkupolens alfrescomålning från 1965, föreställande den gode herden, är utförd av konstnären Erik Lindholm.
1995 gjordes ytterligare en uppfräschning av kyrkan. Norra korsarmens bänkar togs bort och byttes ut mot stolar och här är numera ett kapell för mindre gudstjänster.

Norra korsarmen

Norra korsarmen byggdes 18?? och är ett ljust parti i vår kyrka. Före den stora renoveringen 1995 fanns här bankar som fyllde ut hela utrymmet, men de togs bort och stolar sattes dit. Möbleringen med stolarna är riktade mot altaret (se foto ovan), men kan även anpassas för gudstjänster med osedvanligt många besökare. Stolarna riktas då in mot koret och långskeppet.

Södra korsarmen

Södra korsarmen har förr i tiden varit helt öppen mot mittskeppet  likt den norra korsarmen, men på 1950-talet byggdes det upp en vägg som avskilde södra korsarmen från mittskeppet. På denna södra vägg placerades predikstolen. Baldakinen, taket ovanför predikstolen, tillverkades 1995. Om du skulle gå in i dörren till vänster om predikstolen så kommer du in i södra korsarmen, som även kallas för kyrksalen där det bl.a. är lektioner för konfirmanderna.

Koret och absiden

Koret är benämningen på den plats där altaret befinner sig. Absiden kallas en halvrund eller mångkantig utbyggnad av kyrkans kor. Vid renoveringen 1995 gjordes en öppning i altarringen för att markera att alla har tillgång till Gud. Dock - vid vigslar sätts den borttagna delen på plats - så även vid vissa konfirmationer. Väggmålningen i absidtaket, fresken, föreställer den gode herden och är målad av Erik Lindorm 1966.

Kyrkan förr

Kyrkans exteriöra karaktär har ändrats allt igenom tidens lopp vilket bl.a. kan skönjas på detta gamla vykort där trappen upp mot kyrkan ligger i nordsydlig riktning ner mot Malmövägen. Den interiöra förändringen syns tydligast genom den öppna delen in mot södra korsarmen. Väggen mellan långskeppet och södra korsarmen murades upp 1949-50  för att få tillgång till en församlingssal.

Orglar och övriga instrument

Svedala kyrka har två fantastiska orglar.
Läktarorgeln införskaffades 1969 och byggdes av Orgelbaumeister Gebrüder Jehmlich från Dresden. Orgeln har 33 stämmor fördelade på 4 verk. Antalet orgelpipor är 2.402.
Kororgeln är från 1995 och är av digitalkaraktär. Den lämpar sig särdeles bra i interaktionen mellan tjänstgörande musiker och präst.

2008 införskaffades även en flygel av märket Kawai. Flygeln invigdes genom spel av professor Hans Pålsson.

OM

  • Plats för 450 besökare
  • Hörslinga
  • Handikappsanpassad
  • Församlingshem för 150 besökare