Sorgesamtal/Levavidaregrupp

Tillsammans med en präst inbjudes de som under året mist en nära anhörig till samtal med personer som befinner sig i samma situation.