Foto: Christian Hugo

Regnbågens förskola

Regnbågens förskola är vackert belägen bredvid Svedala kyrka.

Välkommen till Regnbågens förskola

Hej! Camilla Held Knutsson heter jag och arbetar som rektor på Regnbågens förskola.

För mig och min personal är det viktigt att visa respekt och vara lyhörd för varje barn. Alla som kommer till vår förskola ska känna sig välkomna och erbjudas en utvecklande lärorik miljö. En miljö som fördjupar deras lärprocesser samt uppmuntrar och ger dem delaktighet, demokrati och inflytande.

Hos oss vill vi att alla barn och vuxna blir sedda och lyssnade på, allas tankar och känslor är viktiga för att hålla verksamheten trygg och inspirerande.

Jag önskar er varmt välkomna till vår förskola.

Camilla Held Knutsson

Rektor

 

Att ha en härlig miljö för lek och lärande

Regnbågens förskola är en enskild förskola som drivs av Svedala församling och är ett alternativ till den kommunala barnomsorgen som ligger relativt centralt i Svedala tätort. Förskolan har en lärorik och lekfull utemiljö med stora gräsytor, kullar och kuperad terräng. Vår utemiljö är lika viktig som innemiljön och därför ligger stort fokus på att miljön ska innehålla material till en tematisk undervisning. Vår filosofi är att allt som kan göras inne kan även göras ute. Våra miljöer ute och inne skapas och förbättras ständigt utifrån barnens behov och intressen.  

Att ha engagerad personal och att lära genom nyfikenhet

Pedagogerna arbetar på ett utforskande sätt där barn lär tillsammans med pedagogerna i olika projekt. Barnens nyfikenhet och intressen kommer i första hand och styr hur pedagogerna planerar arbetet. Detta kräver engagerade pedagoger som använder pedagogiska dokumentation som verktyg för att se barnens utveckling och lärande.

Att vara en trygg förskola

För oss är det viktigt att skapa en trygg miljö för ert barn. Förskolan har två avdelningar där åldrarna sträcker sig från ett till sex år, vi erbjuder därför en åldersblandad undervisning vilket förespråkar barnens vänskap, respekt och att vara varandras förebilder. På förskolan finns många olika kulturer, språk och intressen representerat och som en förskola bestående av personal med både barnskötarutbildning och lärarutbildning, med blandade erfarenheter, ålder och kunskaper, förespråkar vi barns olikheter och ser det som barnens styrkor.

Att följa sitt barns utveckling i förskolan, via appen Presto Daycare

Pedagogernas och barnens arbete finns hela tiden synligt för föräldrar att se, på väggarna i förskolan, i appen Presto Daycare, i samtal och under våra drop in på förskolan. Presto Daycare blir ett moment mellan vårdnadshavare/vårdnadshavare eller vårdnadshavare/barn att diskutera vad som sker i undervisningen och hur barnet haft det under dagen. Under de olika drop in på förskolan får barnen visa upp vad de arbetar med just då i form av olika stationer eller se barnen i den fria leken. Barnen uttrycker en stor glädje och längtan till våra drop in då de känner sig stolta över att visa vårdnadshavarna deras projekt.

Inga krav på tillhörighet i Svenska Kyrkan krävs.

mer info

Kontakt

Regnbågens förskola
Malmövägen 4
233 39 Svedala
040 - 40 65 93

 

Intresseanmälan
För information ring 040-40 65 93. Du anmäler dig via Svedala kommuns webportal här.

Rektor/förskolelärare
Camilla Held Knutsson
0730-33 76 84

Har du klagomål, synpunkter eller förslag på förbättringar?
Klicka här, och fyll i blanketten.
Rutiner för klagomålshantering hittar du här.

Spara ner den på datorn och maila den till kyrkoherde Louise Wetterlund.