Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Projektet Kärnan

Kärnan är Svedala församlings projekt för dig som vill rehabiliteras/arbetsträna i en trygg miljö och utifrån församlingens målsättning: Sedd, hörd, bekräftad. I en liten grupp arbetar vi kreativt och praktiskt med fokus på den enskildes förmågor och behov.

Här vill vi undvika stressen med fokus på produktivitet och istället satsa på återhämtning. Vi arbetar både i församlingshemmet och i vår bibliska hälsoträdgård. För mer information om Kärnan, kontakta Elin Hansson på telefonnummer 040-40 65 87.

Kärnan är en del i ESF-projektet Samverkan där Lunds stift i Svenska kyrkan är projektägare. Projektet sträcker sig från januari 2020 till juni 2022. Så länge detta pågår krävs en anvisning från kommunen eller Försäkringskassan för att få en plats i Kärnan.