Medlemsskap

Medlemskapet i Svedala församling betyder mycket och här vill vi visa vad vi erbjuder dig som medlem - vad vi jobbar och kämpar för.

Solidaritet – för alla överallt
Svedala församling arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har.

Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av ett socialt arbete som inte kan värderas i pengar - ett arbete som sker lokalt i Svedala, men också nationellt faktiskt i Hela världen där Svenska kyrkan finns.

Kultur, musik och körer
I Svedala församling kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i några av våra 7 körer, spela instrument eller gå på konsert. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang.

Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken
Våra Kyrkobyggnader är fulla av historia. Här i Svedala församling har vi fyra vackra kyrkor som vi gör vårt bästa för att vårda (se - VÅRA KYRKOR)
På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är även uppskattad som en tyst avskild plats för egna tankar.

Livets stora händelser
Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

Barn och ungdomar
I Svedala församling finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. Vi har en stor konfirmandverksamhet,barntimmar, miniorer, juniorer och Kyrkans unga. Vi har också en förskola i egen regi - Regnbågen.

Olyckor, kriser och katastrofer 
Svedala församling samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Församlingens erfarenhet att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande.

Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

En plats för eftertanke...
Hur du uttrycker din tro är något personligt som du själ v måste hitta och definiera. Svedala församling erbjuder en gemenskap och ett sammanhang för denna tro bl.a. i och med gudstjänsterna.
Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns vi här för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. 
Oavsett vilka vi är erbjuder Svedala församling ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.

hur blir jag medlem?

Vart vänder jag mig?
• Vill du bli medlem i Svenska kyrkan tar du kontakt med den församling där du bor. Detta gäller både om du inte tidigare varit medlem eller om du vill bli medlem igen. Du kan använda formuläret nedan. Fyll i alla uppgifter och skriv ut. Glöm inte din namnteckning efter du skrivit ut. Utan namnteckning är det inte giltigt. Det går även bra att komma in till pastorsexpeditionen under våra öppetider så får du hjälp. 

Jag vill att mitt barn blir medlem
• Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska bli medlem i Svenska kyrkan kontaktar du den församling där du bor. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

• Ett barn kan vara "antecknad i avvaktan på dop", om till exempel föräldrarna vill att barnet själv ska få bestämma om dopet senare. I ett sådant fall är barnet inte medlem i Svenska kyrkan.

Medlem genom dopet
• De flesta blir medlemmar i Svenska kyrkan genom dopet.
• Om du är döpt i ett annat kristet trossamfund är du också välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte.

Folkbokförd utanför Sverige
• Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala.
E-post

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella