Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

"Gubbalådan"

En grupp för alla män.

Dagledig, nybliven pensionär eller du som gått hemma länge. Vårt liv är fullt av tillfälligheter. På vårt café har du möjlighet att dela dina erfarenheter med andra.
Kaffe och bulle serveras till en kostnad av 10 kronor.
Vi träffas kl. 10-12 varannan måndag (ojämna veckor).

Kontakt och frågor:
Thomas Appelgren 0708-92 83 52
Diakon Kerstin Carlsson 040-40 65 89

Vi startar den 9 september.

Varmt välkommen!