"Gubbalådan"

En grupp för alla män.

obs! inställt tills vidare!

Dagledig, nybliven pensionär eller du som gått hemma länge. Vårt liv är fullt av tillfälligheter. På vårt café har du möjlighet att dela dina erfarenheter med andra.
Kaffe och bulle serveras till en kostnad av 10 kronor.
Vi träffas kl. 10-12 varannan måndag (ojämna veckor).

Kontakt och frågor:
Thomas Appelgren 0708-92 83 52
Diakon Kerstin Carlsson 040-40 65 89

Varmt välkommen!