Kapellet

Svedala kapell invigdes 12 januari 1958 och är ett utpräglat rum för begravningar, men ibland används kapellet även för andra typer av gudstjänster.

Kapellet ligger vid kyrkogården. Församlingen hänvisar kapellet för borgerliga begravningar.

Bårtäcke

Bårtäcket har av konstnären kallats för "Vila i gräset". Bårtäcket hänger då den inte används i kapellet, men kan för den delen ändå användas i de övriga kyrkorna.

OM

  • Plats för 65 besökare
  • Hörslinga
  • Församlingshem för 150 besökare (församlingshemmet vid Svedala kyrka)