Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kapellet

Svedala kapell är byggt 1973 och är ett utpräglat rum för begravningar, men ibland används kapellet även för andra typer av gudstjänster.

Kapellet ligger vid kyrkogården. Församlingen hänvisar kapellet för borgerliga begravningar.

Bårtäcket har av konstnären kallats för "Vila i gräset". Bårtäcket hänger då den inte används i kapellet, men kan för den delen ändå användas i de övriga kyrkorna.

Bårtäcke

Bårtäcket har av konstnären kallats för "Vila i gräset". Bårtäcket hänger då den inte används i kapellet, men kan för den delen ändå användas i de övriga kyrkorna.