Gravskötsel- och smyckningsavtal

Gravskötselavtal

 

I Svedala församling finns det vård- och underhållsavtal som är på 1, 3 och 10 år. Detta avtal innebär att man mot en kostnad låter församlingen sköta gravplatsen. Vi kan även erbjuda avräkningsavtal.


Med största sannolikhet kommer det inom kort att bli även 10 års avtal.

Kontakta Kyrkogårdschef för prisuppgifter.

Smyckningsavtal

 

Det finns även avtal där församlingen ser till att gravplatsen blomstersmyckas. 

Smyckningsavtalen finns också som 1, 3 och 10 års avtal. Även här kan vi erbjuda avräkningsavtal - avtalet är enligt nedan

* Påskliljor till påsken
* Pelargonia till Mors dag
* Vit krysantemum vid
   Allhelgona
* Grane och krans under
   Adventstiden

Kontakta Kyrkogårdschef för prisuppgifter.

OBS!

Inför kommande adventstid har kyrkogårdsutskottet beslutat att inte längre erbjuda graning av gravplatser som inte har blomstersmyckningsavtal.
De gravplatser som har ett aktivt blomstersmyckningsavtal kommer
vi fortsättningsvis enbart att smycka rabatterna m.a.o. inte hela
gravplatserna. Anledningen bakom beslutet är bl.a. att arbetet med graningen, på det sättet vi haft, är oerhört resurskrävande - och inte minst är det negativt utifrån miljösynpunkt.