Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

De kallas förtroendevalda, de som fått vårt förtroende att ta ansvar för Svenska kyrkan under fyra år. Det är totalt cirka 40 000 personer som är förtroendevalda i Svenska kyrkan.

Det är stort att få ett förtroende, att vara delaktig, att ta ansvar, att samarbeta och att få vara med och utveckla helheten i Svedala församling. Ett sådant uppdrag får de människor vi väljer i kyrkovalet. 

 
SVEDALA FÖRSAMLINGS ORGANISATION


Kyrkofullmäktige - församlingens "riksdag"

...är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar med mer än 500 röstberättigade. Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val.Kyrkofullmäktiges arbetsformer regleras i Kyrkoordningen  (kyrkans regelverk) och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser. 
Ledamot av kyrkofullmäktige måste vara medlem i församlingen, vara döpt (eller ha varit förtroendevald innan dopkravet kom till) och ha fyllt 18 år på valdagen.

Kyrkorådet - församlingens "regering"

Ett kyrkoråd är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige (se ovan). I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot. 

Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. 
Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Kyrkogårdsutskott och Fastighetsutskott

Varje församling får bestämma hur många och vilka nämnder som skall finnas. Det är kyrkofullmäktige som beslutar detta.
I Svedala finns en kyrkogårdsnämnd som hanterar kyrkogårdsfrågor och fastighetsnämnden ser till våra byggnader. Båda nämnderna är i organisationen underställda kyrkofullmäktige.

Ordföranden

Kyrkofullmäktige
Ambjörn Hardenstedt
0709-47 81 25

Kyrkorådet
Eva Magnusson   
040-48 60 56

Fastighet/Kyrkogårdsutskott
Karin Hansson  
040-40 01 21

Socialdiakonalt utskott
Daniel Pamp
0735-46 16 37

Kyrkorådet 2018-2021

Ordf. Eva Magnusson
Ambjörn Hardenstedt
Elna Karlsson
Karin Hansson
Therese Ellingsen
Göran Malmberg
Gert-Åke Carlsson
Daniel Pamp
Vilhelmina Wennberg