Förtroendevalda

De kallas förtroendevalda, de som fått vårt förtroende att ta ansvar för Svenska kyrkan under fyra år. Det är totalt cirka 40 000 personer som är förtroendevalda i Svenska kyrkan.

Det är stort att få ett förtroende, att vara delaktig, att ta ansvar, att samarbeta och att få vara med och utveckla helheten i Svedala församling. Ett sådant uppdrag får de människor vi väljer i kyrkovalet. 

 
SVEDALA FÖRSAMLINGS ORGANISATION


Kyrkofullmäktige - församlingens "riksdag"

...är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar med mer än 500 röstberättigade. Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val.Kyrkofullmäktiges arbetsformer regleras i Kyrkoordningen  (kyrkans regelverk) och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser. 
Ledamot av kyrkofullmäktige måste vara medlem i församlingen, vara döpt (eller ha varit förtroendevald innan dopkravet kom till) och ha fyllt 18 år på valdagen.

Kyrkorådet - församlingens "regering"

Ett kyrkoråd är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige (se ovan). I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot. 

Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. 
Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Kyrkogårdsutskott och Fastighetsutskott

Varje församling får bestämma hur många och vilka nämnder som skall finnas. Det är kyrkofullmäktige som beslutar detta.
I Svedala finns en kyrkogårdsnämnd som hanterar kyrkogårdsfrågor och fastighetsnämnden ser till våra byggnader. Båda nämnderna är i organisationen underställda kyrkofullmäktige.

Ordföranden

Kyrkofullmäktige
Ambjörn Hardenstedt
0709-47 81 25

Kyrkorådet
Eva Magnusson   
040-48 60 56

Fastighet/Kyrkogårdsutskott
Karin Hansson  
040-40 01 21

Socialdiakonalt utskott
Daniel Pamp
0735-46 16 37

Kyrkorådet 2018-2021

Ordf. Eva Magnusson
Ambjörn Hardenstedt
Elna Karlsson
Karin Hansson
Therese Ellingsen
Göran Malmberg
Gert-Åke Carlsson
Daniel Pamp
Vilhelmina Wennberg