Fördjupningssöndag - ”Ett nytt sätt att befrämja existentiell hälsa och hela livet”

Under en söndag erbjuds möjlighet att fördjupa sig i teman som berör både oss själva och den värld vi lever i. Varmt välkommen söndagen den 4 december kl. 11.00, Svedala kyrka.

Återigen erbjuds möjlighet att fördjupa sig i ett tema som berör både oss själva och den värld vi lever i. Vi firar mässa kl 11 i Svedala kyrka. Efter gudstjänsten äter vi en enkel lunch i Johannessalen och får lyssna till en föreläsning. Kostnad för lunch är 40 kronor.

Söndagen den 4 december
”Ett nytt sätt att befrämja existentiell hälsa och hela livet”

Anders Rosengren är läkare och professor i molekylär medicin och har skrivit den uppmärksammade boken ”Hela livet” samt leder forskningssatsningen om. Livsstilsverktyget. I föredraget berättar han om den forskningsbaserade metoden bakom boken och verktyget och hur existentiella frågor kan påverka vår hälsa.

Utifrån bl.a. Dag Hammarskjöld, Tomas Tranströmer och den senaste hälsoforskningen kommer viktiga livsfrågor att vävas samman med konkreta redskap för att hantera stress, motion och matvanor men också ensamhet, sorg och åldrande. Författaren är bosatt i Ystad.

Varmt välkommen!