Foto: Madelen Zander /IKON

Diakoni

Diakoni är ett grekiskt låneord som betyder att tjäna sin medmänniska. Diakonin är en av kyrkans absolut viktigaste grundpelare. Diakoni är uppdraget att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.

Genom de olika grupper och mötesplatser, som arrangeras av diakonin, erbjuder vi en social gemenskap där man kan mötas, knyta nya kontakter, men också möjligheten att engagera sig i kyrkans arbete. Präst och diakon finns alltid tillgängliga för enskilda samtal  gällande tros- och allmänmänskliga frågor. Diakonin leder även s.k. Levavidaregrupper och engagerar sig i internationella frågor.


Diakonin medverkar bl.a. i:


Gudstjänster och andakter
Medverkar i söndagarnas gudstjänster och vid andakter på Svedalas servicehem och äldreboende.

Konfirmandarbete
Deltager i punktinsatser för att bl.a. beskriva och informera om kyrkans diakonala arbete.

Syföreningar
Dessa föreningar bidrar till gemenskap men bidrar även till insamling för behövande i både närmiljö och i världen. Här har diakonin en stödjande och uppmuntrande medverkan.

Uppvaktningar och 80-års kalas
Diakonin och dess frivilliga uppvaktar äldre födelsedagsbarn med enskilda besök, men inbjuder även de som under året fyller 80 år till en gemensam fest i Svedala församlingshem.

 
Engagera dig inom diakoniverksamheten

 
INTERNATIONELLA GRUPPEN
Svedala församlings engagemang utanför församlingens gränser för bistånd och ökad medmänsklighet.

DIAKONIGRUPPEN
Ett frivilligengagemang som bl.a handlar om att stötta ensamma Svedalabor eller annat biståndsarbete.

 

För mer kontakt

Kerstin Carlsson

Svedala församling

Diakon

Elin Hansson

Elin Hansson

Svedala församling

Diakoniassistent, Föräldraledig