Börringe kyrka

År 1787 uppfördes kyrkan under ledning av riksrådet Joakim Beck-Friis på Börringekloster. Ritningarna av professorn vid konstakademin i Stockholm Samuel Tempelmann.

Helgedomen, som även kallas för Gustafs kyrka namngiven efter kung Gustaf III, är byggd i ljus öppen hallstil med basiliketak i gips.
Orgeln, kallad silverorgeln p.g.a. sin klara och rena stämma, byggdes i samband med kyrkans uppförande av Jonas Ekengren från Stockholm (se fotnot till höger).

 

Långskeppet

Med vy sett från orgelläktaren blickar vi längst bort mot koret, som är benämningen på den plats där altaret befinner sig. Långskeppet är byggt i ljus, öppen hallstil med basiliketak i gips.

Vy mot söder

I den södra delen av koret finns ett fantastiskt ljusinsläpp från de stora fönstren.

Detaljer

Altartavlan föreställer Kristi uppståndelse och är signerad av den danske konstnären C Füssel.

Fler detaljer

Vid den senaste storrenoveringen 1986 upptäcktes en lagerkrans under ett färglager på altarets fond.

OM

  • Plats för 240 besökare
  • Hörslinga
  • Församlingshem för 50 besökare

Fotnot: Åren 1787-1933 hette församlingen Gustafs församling efter en sammanslagning av församlingarna Börringe och Lemmeströ. 1933 antogs namnet Börringe församling.