Begravningen ett sätt att säga farväl

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss.

Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. 
Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

För de i församlingen som inte tillhör Svenska kyrkan så tillhandahåller församlingen lokal för begravningsakt.

Svenska kyrkans tjänster

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsgudstjänsten, gravsättningen och eventuell kremering. Lokal för begravningsceremoni, gravsättning och kremering är redan betalda genom begravningsavgiften. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.

Dödsboet ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen, ett ansvar som ofta överlämnas till begravningsentreprenör. Men ha inte för bråttom! Ju mer aktiv del i planeringen man orkar ta desto bättre.

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Därför är det bra om anhöriga själv tar kontakt, först med sin församling och eventuellt sedan en speciell präst och berättar om dödsfallet. Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro.

Tacksägelse i kyrkan

Som regel sker tacksägelse i kyrkan söndagen efter dödsfallet för den som varit medlem av Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp mot slutet i den ordinarie gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Begravningspastoral


Läs mer om de instruktioner församlingen har tagit fram gällande begravningar i samarbete med bl.a. de lokala begravningsbyråerna nedan.

Begravningspastoral
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4


Finn graven


Svedala är en av de relativt få församlingar som har ett digitaliserat gravsystem vilket innebär att du på nätet kan söka efter gravsatta och gravplatser. Gäller samtliga våra kyrkogårdar. Klicka här för att komma till hemsidan.

Ombud för ICKE MEDLEMMAR i Svenska kyrkan


Ombudet är tillsatt och förordnat av Länsstyrelsen

Bengt Nilsson 040-36 52 57 alt 0703-53 23 62 eller skicka mail