Spanarna

För dig i årskurs 0-2

Tillsammans gör vi en spännande upptäcktsresa i Bibelns värld, bland annat genom lek, sång, pyssel och gott käk.

Teckomatorps församlingshem (uppehåll v 44) tisdagar kl 13.30-15.00

Frågor och Anmälan

Susanne Åberg, församlingspedagog tfn 0418-667740, 072-2147278 (sms) susanne.aberg@svenskakyrkan.se