Småkockar

För dig i åk 3 - 5

Vi lagar mellanmål och lätta kvällsmål, ibland bakar vi.

Måndagar

Teckomatorps församlingshem kl. 14.30-17.00

Billeberga församlingshem kl. 14.30-17.00

Tågarps församlingshem kl. 14.30-17.00

Frågor och Anmälan

Susanne Åberg, församlingspedagog tfn 0418–667740, 072-214 72 78 (sms) susanne.aberg@svenskakyrkan.se