Skaparverkstad

För dig i åk 4 - 6

Kom och skapa med oss i olika tekniker! Tillsammans och enskilt använder vi vår fantasi och pysslar utefter årstiderna och kyrkoåret.

V 45-50 i Teckomatorps församlingshem torsdagar kl. 14.30-16.30

Frågor och Anmälan

Jenny Weberg
tfn 0418-667742, 070–2119407(sms)
Jenny.weberg@svenskakyrkan.se