Saga, sång & slappisstund

Barn 4-6 år

Hur kan vi vara mot varandra?

Tillsammans klurar vi på detta genom sagofigurer, sånger och en slappis-stund. Hjälphunden har fall att lösa och vi följer med på utryckningarna!

Onsdag 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12

Kl. 16:30–17.15 Felestads församlingshem

Vill du vara med?

Sista dag för anmälan 30 oktober

Anmälan till

Karin Domrös karin.domros@svenskakyrkan.se 0705-626809

Marie Svensson marie.e.svensson@svenakskyrkan.se 0767-867009

Medföljande vuxen har möjlighet att sitta ner med en kopp kaffe/te under tiden.