Ovårdade gravplatser

Under vår och sommar gror ogräset ordentligt på gravplatserna. Under den här tiden bör gravplatsen vårdas med ett intervall om minst 4 - 5 veckor - för att inte ogräset skall ta över. Gravplatsen kan t.o.m. behöva tätare besök om det är mycket nederbörd. Men vad händer om en gravplats vanvårdas?

Om vi vanvårdsbesiktar en gravplats där även gravrätten har gått ut förverkas gravrätten. Gravplatsen slopas utan vidare kontakt eller eftersökning av anhöriga. I annat fall sätts en skylt upp där vi önskar kontakt med gravrättsinnehavare, denna skylt sätter vi även upp på välskötta gravplatser. Skylten i sig betyder inte att vi anser att gravplatsen är ovårdad den betyder bara att vi söker kontakt. Ser man en sådan skylt på en anhörigs grav ringer man till expeditionen eller vaktmästaren. Får vi ingen kontakt med anhöriga inleds en flerårig arbetsprocess. Det är många arbetsmoment som först - enligt lagen - måste uppfyllas innan en vanvårdad gravplats kan förverkas. Processen kan ta uppemot 2 år.

Det är mycket viktigt att man som "granne" till en vanvårdad gravplats inte tappar tålamodet och själv röjer upp på den vanvårdade graven. Det innebär i sådant fall att vi måste starta om återtagandeprocessen. Det enda som är tillåtet är att bryta av blom- eller fröställningar och lägga dessa på graven. En nödåtgärd som försvårar ogräsets spridning.