Orgel i sommar.

Lördag 22 juni
Midsommarorgel i gudstjänsten kl. 10.00 i Torrlösa kyrka (svenska orgelstycken med rötter i folkmusik).

Onsdag 3 juli
Orgelkonsert i Torrlösa kyrka kl. 18.00.
Ingår i Skånes orgelveckor. Johan Sandberg, tenor och Lars-Åke Norlander, orgel

Söndag 21 juli
Kända och mindre kända orgelstycken av bl.a. Messiaen och Boëllmann
i gudstjänsten i Svalövs kyrka kl 10.00.

Söndag 11 augusti
Klassiskt, jazz & swing på orgel i kvällsgudstjänst kl. 18.00 i Billeberga kyrka.