Norrvidinge kyrka

Följ länken för att lyssna: Guide till Norrvidinge kyrka
 
Norrvidinge kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet. På platsen fanns tidigare en stavkyrka byggd omkring år 1060. Av den gamla kyrkan finns en stavplanka.
På 1780-talet förlängdes långhuset åt väster, invändigt motsvaras denna utbyggnad av det så kallade tunnvalvet. 1822 fick kyrkan en större utbyggnad åt norr (Nykyrkan). I samband med detta revs den därstädes liggande gamla sakristian, som byggdes på 1620-talet av kykoherden Johannes Sörensen (Johannes Ystdiensis).
Johannes Sörensen var sannoligt den som såg till att predikstolen kom till. Vid inventeringen 1830 beskrev kyrkoherden i Norrvidinge prosten Lars Peter Wåhlin predikstolen så som den ser ut idag och att den är från början av 1600-talet. Den är mycket lik de predikstolar, som den kände träsnidaren Jacob Kremberg gjorde vid den tiden i stora delar av södra o västra Skåne. Det nuvarande tornet blev invigt 1854 efter att ha varit planerat redan 1780.