Norra Skrävlinge kyrka

Följ länken för att lyssna: Guide till Norra Skrävlinge kyrka 
 
Kyrkan byggdes i mitten på 1100-talet , men då var den relativt liten. Den blev senare tillbyggd med en absid och ett torn i tegel . Detta hände i mitten på 1800-talet och ritningarna stod den inte helt okände , Brunius , för. Av gammalt ursprung är dopfatet som härstammar från 1550. Orgeln är tillverkad i Hilleröd i Danmark.
Om man gör en rundvandring på den ovanligt stora kyrkogården , så får man uppfattningen att det har varit människor från ett vidsträckt område som har sin viloplats vid denna kyrkan.