Någon att prata med

Alla behöver någon att prata med. Vem du än är och vad du än befinner dig i för livssituation är du alltid välkommen till oss för att prata. Du behöver inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan.

Du är välkommen att boka en tid för enskilt samtal med vår diakon eller våra präster som har tystnadsplikt.

Diakon:

Karin Domrös 0418-667723 karin.domros@svenskakyrkan.se 

Präst:

Anna Åberg 0418-667703 anna.aberg@svenskakyrkan.se 

Ólafur Jón Magnússon 0418-667721 olafurjon.magnusson@svenskakyrkan.se