Medeltidskyrkan

Fram till 1800-talet hade Källs-Nöbbelöv en liten tornlös romansk absidkyrka. Man har tillskrivit stenmästaren Tove bygget och kan på så sätt datera kyrkan till ungefär 1180-talet. Från byggandet gjordes knappt några större ombyggnader utöver löpande underhåll. Under 1800-talet ökade socknens befolkning och en ny kyrka behövdes.