Lite om begravning

Den avlidnes eventuella önskningar bör i möjligaste mån uppfyllas vid beslut om begravningsform och ritual. En begravning omfattas av olika delar:

Bisättning
är när kistan med den avlidne överlämnas på fastställd plats för förvaring inför kommande begravningsceremoni, kremering eller gravsättning. Under bisättningstiden kan visning av stoftet ske.

Begravningsakt
är den akt då stoftet vigs till sista vilan. Begravningsakten kan vara religiös (begravningsgudstjänst) eller borgerlig. Akten är inte obligatorisk.
Begravningsakten kan ske i församlingskyrka, kapell på begravningsplats eller i annan lokal.

Begravningsgudstjänst
Begravningsakten enligt Svenska kyrkans ordning, begravningsgudstjänst, består av psalmsång, musik, griftetal, läsning av Guds Ord och bön. Begravningsgudstjänsten är till för Svenska kyrkans medlemmar och utformas av församlingsprästen i nära samråd med de anhöriga. Som regel kontaktar prästen de närmast anhöriga inför begravningen, men de anhöriga får mycket gärna själva ta kontakt med församlingen och den präst som kommer att leda begravningsgudstjänsten.

Gravsättning
sker då kistan eller urnan sätts ner i graven eller askan jordas i minneslund.

Länken innehåller läsvärd information innan och efter begravning https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=655978