Kul att filma?!

För dig i åk 4 - 6

Vi använder mobilen för att skapa film tillsammans. Var med du också!

Frågor och anmälan
Mikael Frostin tfn 0418-667741, 0722054837 (sms)
mikael.frostin@svenskakyrkan.se