Källs Nöbbelövs kyrka

Följ länken för att lyssna och se bildspel: Guide till Källs Nöbbelövs kyrka
 
 
Fram till 1800-talet hade Källs-Nöbbelöv en liten tornlös romansk absidkyrka. Man har tillskrivit stenmästaren Tove bygget och kan på så sätt datera kyrkan till ungefär 1180-talet. Från byggandet gjordes knappt några större ombyggnader utöver löpande underhåll. Under 1800-talet ökade socknens befolkning och en ny kyrka behövdes.

Medeltidskyrkan revs 1881 för att göra plats åt en ny kyrka. Den byggdes av gult tegel en liten bit söder om den gamla. Av den gamla kyrkan bevarades dopfunten och en tympanonrelief. De flyttades till Lunds universitets historiska museum. Den var sparsmakat inredd och med en färgsättning typisk för 1800-talets slut. Eiler Græbe målade om kyrkan invändigt 1933 då den fick lite ljusare färger.Kyrkan visade sig dock vara illa bygd. Efter bara några år blev det problem med underhållet. Redan när Græbe målade om interiören var kyrkan fuktskadad. Senare började teglet vittra. 1946 förvärrades problemen ytterligare då man upptäckte svåra angrepp av husbock i taket.

Då den gamla tegelkyrkan var hårt ansatt av husbock samt fukt kom Eiler Graebe med en del förslag. Församlingen valde att riva den gamla kyrkan och bygga nytt, eftersom det var den billigaste lösningen. Detta hände i en tid då nya landsortskyrkor var ovanliga. Dessutom hade invånarantalet sjunkit ordentligt i Källs-Nöbbelövs församling, liksom i många andra landsbygdsförsamlingar. Därför skulle den nya kyrkan komma att bli mycket mindre en den gamla, som nu vara onödigt stor med tanke på att församlingen och antalet gudstjänstbesökare minskade. Den gamla kyrkan stängdes och gudstjänster hölls i en skolsal. Därefter dröjde det dock ett tag innan man kunde börja bygga den nya kyrkan och riva den gamla. 1957 kunde rivningen genomföras, den 1 juni föll tornet.
Därefter uppfördes en ny kyrka enligt Eiler Græbes ritningar. Den är byggd av sten och invigdes 13 september 1959. Gudstjänstrummet är månghörnigt. Tornet är litet och sträcker sig inte långt över salens höga taknock. Ovanligt nog har kyrkan sin ingång i öster och koret med altare i väster. Detta berodde på att Eiler Græbe tyckte att församlingen skulle slippa springa runt sin kyrka varje gång de skulle gå in eftersom parkeringsplatsen ligger i öster.
Orgel till den nya kyrkan anskaffades från Ängelholms kyrka. En orgel på 7 stämmor 2 manualer och pedal byggd 1957 av Wilhelm Hemmersam som kororgel till Ängelholms kyrka.