Gravskötsel

Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att gravplatsen hålls i ett vårdat skick. Detta gäller gravplatser med gravrätt, kistgravplatser och urngravplatser. Om inte tid eller ork finns att sköta om sin grav, är en möjlighet att teckna ett skötselavtal med oss. Vi har en lång och rik erfarenhet av att vårda och sköta gravplatser. Vi erbjuder våra tjänster till alla som behöver hjälp med gravskötseln på Billeberga, Sireköpinge, Tirup, Felestad, Torrlösa, Svalöv, Norra Skrävlinge, Källs Nöbbelöv och Norrvidinge kyrkogårdar. 

Ettårsavtal
Avtalet gäller ett år (kalenderåret) med automatisk förlängning med ett år i taget tills avtalet sägs upp. Gravrättsinnehavare eller annan anhörig åtar sig att årligen till församlingen erlägga en avgift för uppdraget genom att betala faktura som församlingen sänder till gravrättsinnehavaren. 

Avräkningsavtal
Inbetalning av större summa för årsvis avräkning, (församlingen gör varje år avräkningar mot erlagt belopp med årsavgiften för uppdraget). Skötsel så länge kapital räcker. Församlingen skall underrätta gravrättsinnehavaren i god tid innan kapitalet är förbrukat.
Avgift per/år (2022)

Gravplatser i gräs, 0,5 kvm - 9,0 kvm
från 449: - till 4,634: -

Gravplatser i singel utan rabatt, 3,1 kvm - 21,8 kvm
från 360: - till 1,425: -

Gravplatser i singel med rabatt, 0,5 kvm - 20,0 kvm
från 614: - till 5,277: -

Skötselvatalen omfattas av följande.
Vårarbete
Beskärning av växter, luckring av rabatter, rengöring av singelplan, borttagning av granristäckning. Vid behov påfyllning av jord och singel. 

Under säsongen
Skyffling av singelplan, gräsklippning, kanthuggning, luckring av jordytan, borttagning av ogräs, putsning av blommor och rosor. Plattor, gravhällar och stenkanter sopas rena. Borttagning av vissna snittblommor varje vecka.

Höstarbete
Beskärning av växter på gravplatsen, borttagning av sommarblommor, lövräfsning.

Vinterarbete
Granrisdekoration.

Plantering
Påsklilja, 43: -/st.
Pelargonia, 43: -/st. 
Ljung, 43: -/st.
Mosskrans, 86:-/st.

Reparation av anläggning, ersättning av döda växter och andra liknande större insatser ingår inte i skötselkostnaden.

Askgravplats

För 25 års gravrätt är kostnaden år 2022, 18,323 :-. Vid andra urnsättning uttages en kostnad av 4,874 :- år 2022. Vid andra urnsättning uttages även en avgift för resterande gravrättstid.